Ontwikkelen van organisaties met het oog op performanceAikima houdt zich bezig met het ontwikkelen van teams en organisaties vanuit het inzicht dat mensen in organisaties bepalend zijn voor het succes van deze organisaties. We leven niet meer op een eiland, ons gedrag kan grote consequenties hebben voor anderen. Daarom is bewustzijnsontwikkeling cruciaal.

We leven in een wereld met toenemende complexiteit, veranderingen en steeds meer marktpartijen, die zorgen voor steeds hogere prestatiedruk en stress. In de Aikima Aanpak gaat het niet om 'overleven', het gaat om het bewustzijn van eigen Kracht als individu, als afdeling, als organisatie. Dat is het startpunt. Het is een fundamenteel andere zienswijze op het werken in organisaties.

Bijzonder aan de Aikima Aanpak is dat het een combinatie van ervaren, inzichten, concepten en reflecteren in relatie tot het eigen functioneren is. Deze aanpak levert een sprankelende ervaring op, om daarmee meer in balans te zijn met Jezelf, de Ander en je Organisatie.


Het woord Aikima bestaat uit drie lettergrepen.

AI staat voor balans, harmonie en ontmoeting.
KI staat voor levensenergie, adem, de essentie, het wezen van een mens
MA staat voor management, dat is de weg die wij gaan als organisatiecoaches