aanpak

Systeemdenken in teams

De afgelopen weken weer een paar keer systeemdenken mogen geven. Tot mijn verbazing was de aanpak die ik al doende koos een andere dan uit onze vorige trainingen. Meer aandacht voor het proces.. te komen tot de kernvraag voor het onderzoek. Systeemdenken als een middel om methodisch onderzoek te doen. De leidraad vormt nog steeds de ijsberg, alleen met veel grotere nadruk op het formuleren van de richtinggevende vraag: de kwestie. Daarmee worden de deelnemers meer gericht op een daadwerkelijk probleem en wordt het vinden van de factoren die bijgedragen hebben tot te instandhouden / werken van het systeem stap twee. Daarna deel drie waarin de drijvende krachten worden verkend. Daarmee is het een mooi afgerond onderzoek geworden met vele mogelijkheden tot iteraties en toepasbaar op veel meer dan we tot nu toe hebben gedaan.

Voor een vervolg van dit denken en deze aanpak zie onze najaarstrainingen.