Teamontwikkeling

Een voorbeeld van onze manier van werken is de Teamontwikkeling t.b.v. een turnaround van een grote chemische fabriek. Een driedaagse training in ‘de Ardennen’ om de 20 topmensen (directieleden van de fabriek en van de contractors) goed met elkaar te laten samenwerken. Doelgroep betreft de Turnaround manager, het Managementteam van de fabriek en de Directieleden van de contractors. De fabriek is een zgn. Naftakraker die eens per vijf jaar stil gelegd wordt voor groot onderhoud.

Doel van de teambuildingssessie
• De stop moet een succes worden, een voorbeeld voor de wereld
• Bedrijfseconomisch: project-/vaktechnisch gesproken is er geen winst meer te halen, de enige winst (iedere dag dat de stop langer of korter duurt kost/scheelt 1 mio) is nog te behalen uit een goed gecommitteerd team.
• Er staat erg veel druk op deze Turnaround, hij moet lukken en vergt sterk commitment van alle betrokkenen. Vandaar deze teambuilding.
• In de mood brengen van “het gaat erom spannen”, die 20 topmensen van het turnaroundteam moeten het wel doen!
• De mensen moeten er volledig voor willen gaan, volledig vertrouwen in elkaar en door het vuur gaan voor elkaar. Kick om ervoor te gaan met elkaar.
• Ieder heeft voor zichzelf scherp wat hij/zij ‘fysiek’/concreet gaat doen, welke acties, dus eigen initiatief, ook op directieniveau en niet alleen woorden.
De Turnaround is succesvol afgerond.

Veel van het werk in organisaties vindt in samenwerking met anderen plaats. Werken in teams geniet een groeiende populariteit. Door te werken in teams neemt de kwaliteit, flexibiliteit en productiviteit van de organisatie toe. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat teamwerk vruchten afwerpt. Teams zijn een essentieel ingrediënt geworden in het recept voor de succesvolle organisatie.
Ieder team is anders. Ieder mens is anders. Toch zijn er volgens onze ervaring een aantal factoren die duidelijk een kritische succesfactor zijn. Dit zijn dan ook zaken die we tijdens een teambuilding sterk in de gaten houden.