Aikima past in haar trainingen veel zogenaamde games toe. Deze games zijn ook afzonderlijk in te zetten binnen een organisatiecontext. Hierbij een aantal voorbeelden van games die wij toepassen.

Beer Game

Deze game is ontwikkeld door MIT en geeft de deelnemers inzicht in de volgende aspecten:
- belang van samenwerken
- psychodynamiek van het werken onder druk en in isolatie
- bedrijfsprocessen
- procesoriëntatie in organisaties
- mogelijkheden tot procesoptimalisatie (Lean / Business Rules)

GenTech

De deelnemers ervaren in deze game de spanning en de complexiteit van een bedrijf na een fusie. In de game wordt duidelijk hoe belangrijk een gedeelde visie is en transparantie in de communicatie. Deelnemers krijgen rollen toebedeeld op basis waarvan een vergadering wordt gehouden.


Outdoor

Wij geven in onze training een groot aantal outdoor games. Deze games hebben tot doel teamleden zicht te geven op functioneren in het team.


Systeemdenken

Om te leren hoe systeemdenken werkt geven wij ee tweetal simulaties:
- Flight simulator, deelnemers zitten in de cockpit van een organisatie en moeten deze sturen. Onderliggend is een systeem actief zoals dit in de werkelijkheid heeft plaatsgehad.
- Ecopolicy, deelnemers moeten door te investeren en te balanceren een land zien te organiseren. Wederom is deze game gebaseerd op uitgebreid systemisch onderzoek.