Interim Management Nieuwe Stijl


Interim Management nieuwe stijl houdt in dat we op een andere manier omgaan met de rol en functie van de Interim manager. Ons motto hierbij is ‘Organisaties leren vissen’ (in tegenstelling tot ‘mensen vis geven’ en ze afhankelijk houden).  Interim Management nieuwe stijl laat zich vooral leiden door organisaties te zien als levende systemen. Dat betekent een afwisselende aandacht voor:

1. Helpen her-ontdekken van kernkwaliteiten en primaire processen. Het letterlijk afwikkelen van allerlei lagen, om te komen tot de kern van het bedrijf en de mensen die erin werken, dit dient vervolgens als richtsnoer
2. Het uit de rigiditeit halen van de organisatie: als remarkable persoon optreden, met interventies waar mensen over nadenken, waardoor ze uit hun gewone doen worden gebracht. Bewust beweging en spanning creëren
4. Hier-en-nu-leiderschap: bij de les houden, zaken direct benoemen
5. Het stimuleren van informatieprocessen: kennis verspreidt zich vaak als stuifmeel tussen teams, afdelingen en organisaties. Wij stimuleren om bij elkaar over de schutting te kijken