Co-creatie

Ontwikkeling van mens en organisatie vindt plaats op basis van co-creëren.

Wij leggen daarbij de nadruk op de dynamiek van:
• Zijn en worden: vanuit oorspronkelijke kwaliteiten van mens en organisatie groeien in visie en ambitie
• Samenwerking tussen mensen: deblokkeren van verborgen muren, vastgeroeste patronen en diepe karrensporen
• Veranderingen en complexiteit: een systemische benadering van de complexiteit van organisaties en omgevingen
• Verbondenheid en persoonlijk leiderschap: kracht en meesterschap op basis van de AIKI principes en persoonlijke groei


Gericht zijn op deze co-creërende dynamiek geeft een grotere kans op effectieve, efficiënte, langlevende en plezierige werkomgevingen. Dat resulteert in een werkwijze die zich kenmerkt door:
• Gerichtheid op echte onderliggende oorzaken en vinden van oplossingen daarvoor
• Gerichtheid op de samenhang van inhoud van het werk en hoe je dat met elkaar doet
• Zien en benoemen van wat in het hier en nu plaatsvindt in samenwerking tussen mensen en daarmee aan de slag te kunnen 
• Vergroten van de mogelijkheden van een organisatie om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden in de markt en samenleving.