Organisatiecoaching


De coach is gericht op de ontwikkeling van het leervermogen van mensen in organisaties. De organisatiecoach is gericht op de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen en het lerend vermogen van de organisatie op individueel, team en organisatieniveau. Wij hebben met name oog voor het betekenisvolle samenspel tussen de verschillende niveaus.

Wij richten ons op de ontwikkelingsprocesen op organisatieniveau. Op situaties waar sprake is van ongewenste resultaten ondanks de vele inspanningen die worden verricht. Op situaties waar individuen en teams onvoldoende zicht en dus sturing over hebben.
Op situaties waar sprake is van een verandering binnen de organisatie, door externe factoren zoals een andere marktvraag, nieuwe interne samenwerking tussen teams door een andere werkwijze, etc.


Wij richten ons op de organisatie als systeem bij elkaar gehouden door mensen en ideeën van mensen en richten ons daarbij op de ontwikkeling binnen de context van de organisatie. Wij richten ons op de gehele organisatie: een levend organisme dat continue beweegt, verandert en dat onderling verbonden is door het systeem dat het zelf creëert en tegelijkertijd ook zelf in stand houdt. Dat betekent overigens niet dat we met iedereen in de organisatie werken. Maar onze gerichtheid is altijd op het individu en team dat ingebed is in de totale organisatie en haar omgeving. Die zaken zien we niet los van elkaar.

Wij houden ons bezig met vragen als: wie zijn wij óf wie willen wij zijn en waaróm willen we dat. Wat is onze realiteit, zijn we in staat als organisatie om deze écht onder ogen te zien. Dat is de basis van ieder veranderingstraject: eerst bewust worden van je eigen systeem van denken en handelen en je bijdrage in het groter geheel en visa versa.
Welke zijn onze waarden en wat is hun betekenis voor ons als organisatie. Wat willen we achterlaten, hoe zinvol willen we zijn? Om dan vervolgens de gehele organisatie te begeleiden bij het daadwerkelijk léven naar hun eigen antwoorden!

Onze rollen kunnen zeer verscheiden zijn maar zijn meestal een combinatie van belichter (zichtbaar maken van patronen), verteller (er een geheel van maken) en(of), dromenvanger (van ongerijmdheden), docent (van concepten en theorieën) om de uitkomsten daarvan vervolgens met de deelnemers van een bijeenkomst samen weer in balans te brengen. De organisatiecoach gebruikt zijn / haar expertise en vermogen om de organisatie weer authentiek te laten zijn én veerkrachtig.

De manier van werken kan divers zijn o.a. 2-daagses waaronder systeemdenken, begeleiden van multidisciplinaire groepen, individuele gesprekken met managers. Wat wij ook doen de gerichtheid is en blijft breed en diep gericht op de ontwikkeling van de organisatie.