Ontwikkelen van organisaties
met het oog op performance


Waar we ons op richten.

Wij richten ons op de organisatie als systeem bij elkaar gehouden door mensen en ideeën van mensen en richten ons daarbij op de ontwikkeling binnen de context van de organisatie. Wij richten ons op de gehele organisatie: een levend organisme dat continue beweegt, verandert en dat onderling verbonden is door het systeem dat het zelf creëert en tegelijkertijd ook zelf in stand houdt. Dat betekent overigens niet dat we met iedereen in de organisatie werken. Maar onze gerichtheid is altijd op het individu en team dat ingebed is in de totale organisatie en haar omgeving. Die zaken zien we niet los van elkaar.

Herpositioneren van teams.

U kent het wel, een reorganisatie, weer een bezuiniging, een samenvoeging van afdelingen of complete bedrijfsonderdelen.
En u als manager heeft weer de taak om er een goed werkend team van te maken. Aikima kan u ondersteunen bij het herpositoneren van uw team zodat het team weer "los" komt en beter gaat functioneren. Bekijk ons werkmodel.

Aanbod:
Business improvement game!
Teamontwikkeling!
Systeemdenken!