SysteemdenkenSysteemdenken is verreweg de beste methode om complexiteit in organisaties te onderzoeken. Op basis van dit onderzoek worden hardnekkige, steeds terugkerende problemen ontdekt. Door het visualiseren van de dynamiek (de systemen), worden vaak onverwachte oplossingsrichtingen gevonden.
Systeemdenken is een benadering waarbij het gehele systeem in beschouwing wordt genomen. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de eigen rol van de probleemeigenaar in het ontstaan en het in stand houden van het probleem.
Onze trainingen, advies- en coachingtrajecten zijn opgezet om organisaties te leren Systeemdenken toe te passen. Hiermee wordt een gedegen basis gelegd voor een lerende organisatie.


De huidige credietcrisis toont het belang van lange termijn denken maar weer aan. De krediet crisis heeft er in ieder geval toe geleid dat de financiele wereld systeem denken ontdekt heeft. Al laat de diepgang van de analyse nog iets te wensen over, in het bijzonder de definitie van de variabelen – dat moeten variabelen en geen acties zijn, ofwel “spending”


Aikima organiseert regelmatig trainingen met als doel organisaties kennis te laten maken met Systeemdenken, dan wel te leren het Systeemdenken in de eigen organisatie toe te passen.
Voorbeelden van onze trainingen en adviesopdrachten zijn :
- Voor een verzekeraar om het systemisch denken van de strategische top te versterken
- Voor een innovatienetwerk van het Ministerie van Landbouw, de relatie tussen systeemdenken en innovatie
- Voor een chemisch concern periodieke workshops voor het middenmanagement

Het concept Systeemdenken passen wij toe als één van onze werkwijzen wanneer wij met organisaties in dialoog gaan, op zoek naar patronen en oplossingsrichtingen.


Meld u aan voor een training of een gesprek door middel van een e-mail.